Hesaba Konulan Bloke Nasıl Kaldırılır?

tarafından
36
Hesaba Konulan Bloke Nasıl Kaldırılır?

Bir kişi veya kuruma olan borcunuz nedeniyle yasal sürecin başlatılması durumunda borç miktarı kadar paranıza bloke koyularak kullanmanız engellenebilmektedir. Bazı durumlarda bloke işlemi borç miktarı kadar olmayıp tüm hesabınıza engel koyulabilmektedir. Ancak genel olarak yalnızca borç miktarınız kadar paranıza bloke işlemi uygulanmaktadır. Bloke işlemleri ilgili mahkeme kararına bağlı olarak veya icra mahkemesinde açılmış dava kararına bağlı olarak tüm bankalara mahkeme kararı gönderilir. Mahkeme kararının bankalara ulaşmasının ardından bloke işlemi koyularak borcun tahsil edilmesi mümkün hale gelmektedir.

Bloke Nasıl Kaldırılır?

Blokenin kaldırılması için öncelikle hesabınıza koyulan blokenin nedenini öğrenmeniz gerekmektedir. Adli nedenlerden dolayı koyulan bloke işlemlerinde bankalar blokenin kaldırılmasıyla alakalı yine aynı ilgili mahkemeden karar istemektedir. Eğer şahıs ya da kuruma olan borcunuz nedeniyle bloke işlemi uygulandıysa, borçlu olduğunuz kurumla veya şahısla görüşerek borcun bir miktarını ödemeyi veya ödeyeceğinizi taahhüt ederek blokeyi kaldırtmasını talep edebilirsiniz. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra ödemenin yapıldığına dair belge ve bir dilekçe ile bankaya başvurarak blokenin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Borcun tamamını ödemeden blokenin kaldırılmasıyla alakalı kurumla veya şahısla yapacağınız anlaşmaların tamamı yazılı olmalıdır.
Borcun bir devlet kurumuna ait olması halinde borcun yapılandırılması, kısmi ödeme yapılması ya da tüm borcun kapatılması gerekmektedir. Vergi dairesine olan borçlarda en az %10’luk kısmı ödedikten sonra blokenin kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

Hesaba Nasıl Bloke Koyulur?

Borçlu kişi ve kurumlara ait banka hesaplarına bloke koyulma işlemi resmi yazı ve bildiri ile gerçekleştirilmektedir. Bloke işlemi için Mahkeme veya Savcılık kararıyla bankalara bildirimde bulunulmaktadır. Bankalar Mahkeme veya Savcı kararı olmadan hiç bir müşterisine ait hesaba bloke koyma hakkına sahip değildir. Ek olarak alacaklı banka ise, borçlusuna ait hesaptan otomatik olarak borcu tahsil etme yetkisine sahiptir.

Bloke Kaldırma Dilekçe Örneği

Yazımızda belirtildiği gibi, borçlu ve alacaklı arasında yapılacak anlaşmaların yazılı olması işinizi sağlama alacaktır. Altta örneği verildiği şekilde bankalara blokenin kaldırılmasıyla alakalı talepte bulunabilirsiniz. Ancak bankalar yalnızca bu dilekçe ile blokeyi kaldırmayabilir, mahkeme kararını beklemesi gerekebilmektedir.